Nummõr' 91
Joulukuu 6. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Sünnütüslavva-kontsõrt'
 •  
 • Saru eläjäparki tuudi ilves
 •  
 • Tükk kirämehe armuluust
 •  
 • Avvuhind Võrolt peri noorõlõ piltnigule
 • Elo
   
 • Ütski tark ei sata taivast
 •  
 • Võitja eläse saman majan
 •  
 • Sugupuu uur'minõ um põnnõv
 • Märgotus
   
 • Jutuvõistlusõlõ tull' 63 juttu, latsi jutu viil pääle!
 •  
 • Kuis maal ellu jäiä?
 • Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Sünnütüslavva-kontsõrt'
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Laube Kadri kõrraldas häätegevüskontsõrdi Võro haigõmajalõ sünnütüslavva ostmisõs. 
    
  Rahvamuusik ja katõ väiku latsõ imä Laube Kadri kõrraldas 29. vahtsõaastakuu pääväl kell neli Võrol Kandlõ kultuurimajan häätegevüskontsõrdi Võro haigõmaja sünnütüsosakunna toetusõs.

  Kontsõrdil laulva-mängvä Kalda Indrek, Tamra Kait, Võromaa poissõkuur', Roose Celia, Noormaa Tarmo ja Tauli Anu, õdagut juht' Aunaste Maire.

  «Ma olli haigõmajan sünnütämän ja last oll' vaia kraati,» seletäs Laube Kadri tuud, kost tull' mõtõ sünnütüsosakunna avitamisõs.

  «Anti mullõ taa ellävhõpõga kraadiklaas'. Ku küsse, kas parõmbat ei olõ, sis tull' vällä, et sünnütüsosakunnal om õnnõ üts' «piuksuga» kraadiklaas' ja tuu om kah katski.»

  Ku tä haigõmajan tugõmisõ-mõttõst kõnõl', sis tull' vällä, et sünnütüsosakunnal olnu hädäste vaia ka kraadiklaasist pall'o suurõmbat asja: vahtsõt sünnütüslauda.

  «Tuu om tan joba ma ei tiiä mis aost, mu imä om kah vast taa pääl sündünü!» kõnõlõs Laube Kadri. Häätegevüskontsõrdiga kor'ataski innekõkkõ rahha vahtsõ sünnütüslavva ostmisõs. Tuu mass piaaigu 100 000 kruuni. Lavva ostmisõs saava rahha anda kõik' kontsõrdilõ tulõja: piletit olõ-i, egäüts' pand raha karpi uma süämetunnistusõ perrä.

  Laube Kadri uut tukõ ka firmadõ käest. Ettevõtmist lupasõ tukõ ka Võro Selts VKKF ja Kütioru Avatud Ateljee. Pia tetäs valla ka pangaarvõ, kohe avitaja saava rahha pääle panda.

  «Tal'nan-Tarton säändse as'a tüütäse, mi latsõ olõ-i jo ummõhtõ kehvembä!» ütles Laube Kadri. «Ma esi olõ kah kunagi saatnu sõnomi ja Tal'na latsihaigõmajja tugõnu, a võisi jo ka umakandi haigõmajjo tukõ, kos mi sünnümi ja sünnütämi! Mu latsõ omma iks tan sündünü.»

  Kiä taht tukõ Võro haigla sünnütüsosakunnalõ vahtsõ sünnütüslavva ostmist vai avita kontsõrti kõrralda, võisi kõlista Laube Kadrilõ tel. 51 17 348.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Hääd asja võisi iks tukõ!
   
  Aasta tagasi saiva Võromaa inemise anda rahha tuujaos, et Võro haigõmaja saanu osta vahtsõ opõratsioonilavva. Timahavva saa kullõlda hääd kontsõrti ja anda vastatasus tsipakõnõ rahha vahtsõ sünnütüslavva ostmisõs.

  Joba minevä kõrd tekk' tuu häädmiilt, et ummõhtõ saami tukõ uma kandi haigõmaia – mille piäsi Võromaa inemine andma rahha Tal'na haigõmaja jaos, ku tä esi trehväs iks kõgõpäält umma haigõmaia?

  Kutsu ka Uma Lehe lugõjit hää ettevõtmisõga üten tulõma ja vahtsõaastakuu lõpun Kandlõhe hääd rahvamuusigat kullõma.

  Mõnikümmend kruuni hää kontsõrdi iist vällä kävvü olõ-i joht pall'o ja nigu Laube Kadri ütel' – kõik' raha lätt õkvalt sünnütüslavva hääs, kontsõrdi kõrraldaja ja esinejä võta-i hindäle üttegi kruuni.

  Looda, et ka Põlva nukan lövvüs mõni härksä iistvõtja ja pia tulõ ka määnegi rahakorjaminõ Põlva haigõmaja hääs.

  Usu, et umakandi rahval jakkus tahtmist Põlva haigõmaia tukõ. Ku mõnõ aastaga iist ähvärdedi tuu kinni panda, and' inämb ku 7600 inemist allkirä haigõmaja edesikestmise tugõmisõs.

  A et väiku haigõmaja saasi suuriga kõgõ sammu pitä, kulus egäsugunõ abi mar'as är. Looda tuudki, et peräkõrd lõpõtõdas är taa jutt väikuidõ haigõmaiu kinnipandmisõst. Taha-i joht tuud, et Võromaa naasõ piäsi sünnütämä kiirabiauton Tarto tii pääl...

  Harju Ülle, päätoimõndaja
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!