Nummõr' 89
Märdikuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Latsilõ võistlus ja aokiri
 •  
 • Päti vei Leevilt 92 600 kruuni väärt katla-auto
 •  
 • Ilma luumine ja muu äri – Võro Tiatriateljee vahtsõnõ tükk
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • «Uazikuga» Mongoolian*
 • Märgotus
   
 • Sant'mistki piät oppama
 •  
 • Saksingu Liina: ma olõ uhkõ, et olõ maalt!
 • Innembi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Puugi
   
   
  Kas olõti üütaivan nännü midägi lindaman, tulinõ jutt' takan? Nigunii olõti: puukõ lindamisõ aig om käen.

  Puugi saa egäüts' esi valmis tetä: võtta määnestki vanna kraami, miä kongi sais, ja tetä elläi valmis. Sis tulõ minnä nelläpäävä üüse nellä tii risti ja anda Vanalõpaganõlõ kolm tsilka verd, et puugilõ elu sisse tullu. Muiduki või ka osta, näütes Riiast turu päält.

  Puugi tege peremiis' tuujaos, et tuu timäle varra kokku kannassi: piimä, rahha vai villä.

  Puugi võiva ellä tarõ pääl, a ka puu otsan. Tarõpäälidsele puugilõ piät iks häste süvvä ka andma. Üts'kõrd tahtsõ sulanõ kaia, midä pernaanõ puugilõ söögis and. Kai, et paks putr oll', sei tuu är ja sitsõ söögi asõmalõ. Ku puugi kodu tulli, olli hirmudu vihadsõ ja naksi vaidlõma. Üts' ütel': «Pupp!», tõnõ ütel': «Tsits!» Vihadsõ puugi panni karistusõs maja palama.

  Üts' Rõugõ miis' om opanu, kuis puuki lindamisõ päält kinni võtta, ku tä vargilt tulõ. Näütüses nii: ku näet puuki lindaman, tulõ õkva kura jala tsuvvanööri katski lõigada, sis juusk kõik' tä saak' kotist vällä.

  Kuis vahtsõ ao puukõga toimõ tulla, kiä Ameeriga börsilt rahha toova, tuud piämi viil opma.

  Fastrõ Mariko
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!