Nummõr' 89
Märdikuu 8. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Latsilõ võistlus ja aokiri
 •  
 • Päti vei Leevilt 92 600 kruuni väärt katla-auto
 •  
 • Ilma luumine ja muu äri – Võro Tiatriateljee vahtsõnõ tükk
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • «Uazikuga» Mongoolian*
 • Märgotus
   
 • Sant'mistki piät oppama
 •  
 • Saksingu Liina: ma olõ uhkõ, et olõ maalt!
 • Innembi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Tulkõ Lasva eläjäparki kaema!
   
  Oodami huviliidsi Lasva parkmõtsa suumlaisi oppusõ perrä tett 29 eläjä- ja tsirgukujokõist kaema. Kujokõsõ meisterdi suvõl Lasva naasõ üten soomõ naisiga. Tõlgis oll' ja avit' naisil seku tetä kõigildõ abivalmis uma valla miis' Kartsepä Aivar.

  Ku Pässäkülä tiid sisse sõita, omma kõgõpäält nätä keväjädselt võitlushimolidsõ laanõkikka ja imämõtus, kes näide mängu päält kaes.

  Vähäkene edesi hiidütäs autujuhtõ elusuurunõ suuri sarviga esäne põdõr. Timä kõrval om hää magamisasõmõ leüdnü ka imäpõdõr. Puhma all imetäs vöödikit põrsit mõtsimmis, nigu ei olõsi täl sukugi asja tuuga, et lähküst tiirada müüdä lätt. Mäe pääl ist esäjänes ja timä kõrval om ka imä katõ pojaga.

  Pedäjäjuurikidõ pääl peesütäs terve pere oravit ja nõglunõ siilipere veerüs siinsaman kaldõ pääl. Kõgõ tähtsämbä omma neli üükakku, näide jaos om jäet vahiammõt' mõtsa veeren.

  Mõtõ säändsit kujokõisi tetä tull' tuust, et mi valla juhi käve Soomõn Lasva valla sõprusvallan Vaalan sõpru töid ja tegemiisi kaeman. Nä näi sääl säänest huvitavat parki, kos kävven olli puiõ ja puhmõ vaihõlt nätä ilosa eläjä- ja tsirgupesäkunna.

  Vallal oll' joba ammu plaan' tetä Lasva park'mõts köütvämbäs, et turistõl olõsi asja ka mi manu tulla, inne ku nä Obinitsa vai Piusa läävä. Lasva jääs ju õkva tollõ tii pääle.

  Vijari Silja, Lasva vallavalitsusõ kultuuriosakunna juht'
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Kas Pümme-Räägo värsse om alalõ?
   
  Ma olõ Võromaa laulumehe Rägo Hugo vai Pümme-Räägo (1889-1951) tütre Benita tütär'. Pümme-Räägo oll' umal aol tunnõt laulumiis' ja laulõ vällämärkjä.

  Mul om suur' palvõ Võromaa inemiisile: või-olla om kinkalgi alalõ trüküt lehekene Pümme-Räägo värssega? Üts' timä laul om näütüses sääne:
   
  Kommunismi munad said Saksamaal loodud,
  Vennemaale said väljahaudumiseks toodud.
  Muna koor oli valge, punarebu sees
  ja rebu sees istus üks heebrea mees.
   
  Ku kiäki midägi Pümme-Räägo kottalõ löüd, pallõsi teedä anda: Tartu, 51003 Pepleri 2-7, vai meiliaadrõssi pendin@hot.ee pääle.

  Pendini Mall
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!