Nummõr' 90
Märdikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Mõis avitas elo käümä
 •  
 • Suurtiimuusõum' näütäs lumõvärehtit
 •  
 • Teater. Muusika. Kino Lõunõ-Eesti eränummõr'
 •  
 • Latsilaul kuts Ruubeni ja Nele süümä
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Räpinä naasõ tegevä ummi lambidõ villast tekke
 •  
 • Hõpõrist' hoit kuun viit põlvõ
 • Märgotus
   
 • Hüürläse ja inemise
 •  
 • Liivamäe Pilvi: kisma käü joba algklassõn!
 • Innembi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Katripäiv vanastõ
   
   
  Ülehummõn' tüült kodo minnen tulnu jäl poodist kompvegikott' är tuvva – om uuta katrisantõ.

  Parhillatsõ katrisandi mõista-i kah'os niipall'o laulõ, suuvõ ja ütlemiisi nigu umaaigsõ sandi. Kiä taht sandis minnä, võisi kõgõpäält är oppi üte ilosa mikandi katrilaulu tarrõpallõmisõ jao, näütüses säändse, midä om umal aol laulnu Vierlandi Mari Põlva kihlkunnast (läte: laulik «Tsirr-Virr Lõokõnõ»):
   
  Tulõ, Liiso, nõsta linki, kadriku, kadriku!
  Tulõ, Annõ, ava ussõ, kadriku, kadriku!
  Toogõ ti jo tuli tarrõ, kadriku, kadriku!
  Valu vanna huunõhõhõ, kadriku, kadriku!
  Kui ei olõ pirdu parsil, kadriku, kadriku!
  Lüü kilsta pingi küllest, kadriku, kadriku!
  Võta ruugu rästä’ästä, kadriku, kadriku!
   
  Ku katri tarrõ sai, sis lauli nä teretämise ja andõ pallõmisõ laulõ. Sakõst oll' pundin pillimiis' vai eski mitu. Sooviti kar'aõnnõ ja kor'ati andõ. Küsti mõistatuisi, latsilt lugõmisõ mõistmist ja kaeti tütärlatsi käsitüüd.

  Ku tarrõ saa-õs, sis loeti ja laulti ussõ takan sajatuisi. Pahatsõ katri vei ussõ taadõ puuvirna, lasi eläjä laudast vällä jne.

  UL
   
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!