Nummõr' 90
Märdikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Mõis avitas elo käümä
 •  
 • Suurtiimuusõum' näütäs lumõvärehtit
 •  
 • Teater. Muusika. Kino Lõunõ-Eesti eränummõr'
 •  
 • Latsilaul kuts Ruubeni ja Nele süümä
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Räpinä naasõ tegevä ummi lambidõ villast tekke
 •  
 • Hõpõrist' hoit kuun viit põlvõ
 • Märgotus
   
 • Hüürläse ja inemise
 •  
 • Liivamäe Pilvi: kisma käü joba algklassõn!
 • Innembi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Hüürläse ja inemise
   
  Luudusõga saa väega häste kuun ellä, ku õnnõ esi tuud tetä tahat
   
  Kuuba Rainer, keskkunnainspektsiooni Võromaa osakunna pää
   
  Ildaaigu trehvsi Pulga Jaaniga kokko ja Jaan kõnõl', kuis ütel mi ütidsel tutval palli maja maaha.

  Selle palli, et perrepoig oll' lännü hüürläisi häötämä. Perrepoig oll' pesä pentsuga üle valanu ja palama pandnu.

  Ja sis mi mõtli vällä, et põhjus, mille maja palama läts', es olõ mitte tuu inseneri-muudu müüdämõtlõminõ – ku pall'o pentsu olõs pidänü valama – a võlss suhtuminõ luudusõhe.

  Võlss suhtuminõ tähendäs tuud, et tuu nuur'miis' arvas', et timä piät hüürläisiga võitlõma.

  Ku ollimi tuust juhtumisõst Jaaniga kõnõlnu, tull' mullõ miilde viil üts' asi – kuis üts' hüürläne naas' keväjä mi puukuuri lakkõ pessä tegemä. Edimält mu latsõ tulli kah mu mano jutuga, et mis no saa: hüürläse eläse puukuurin, kuis mi no puiõga saami?

  Sis mi naksi latsiga märgotama: kumb siis kumba pelgämä piät?

  Mi saa hüürläisile haigõt tetä ja hüürläse saava meile kah.

  Hüürläse ei saa meid är häötä. A mi hüürläisi saami. Nimä piäsi hoobis meid pelgämä!

  Lepsemi latsiga kokko, et püvvämi nii tetä, et mi hüürläisi ei sekä. Ja teimiki. Mi teimi perrega talvõpuid ja hüürläse teivä umma pessä.

  Edimält oll' üts', sis tulli noorõ. Hüürläse käve tuustsamast kuuriussõst, kost mi puiõga.

  Kolistimi sääl iks kah, ku vaia. Nimme es hoia, a nimme es sekä kah. Ku ussõ pääl olli kõrraga inemine ja hüürläne, sis mi lasi iks hüürläse inne sisse.

  Läts'ki seo suvi müüdä. Puukuur' om põra silmini puid täüs. Es olõ meil mitte üttegi hätä. Tulõ-es üts'ki hüürläne meile kallalõ. Oll' külh võimalik hüürläisiga üten ellä.

  No om süküs käen. Eelä käve õkva kaeman: põra om hüürläsepesä är laonu.

  Mõtli õkvalt tuu pääle, et päämine trikk' omgi tuu, et piät mõistma luudusõga üten ellä.

  Eski ku sa piät luudust segämä, sis sekä nii, et sa üle piiri ei lää.

  Kimmähe olõsi hüürläisile kah inämb miildünü, ku mi ei olõs sääl kuurin puid tennü.

  A meil tull' tuu päämine trikk' vällä – mi saimi, mis mi tahtsõ ja hüürläse sai, mis nimä tahtsõ. Üttegi tüllü es olõ. Sääne lugu sis.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!