Nummõr' 90
Märdikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Mõis avitas elo käümä
 •  
 • Suurtiimuusõum' näütäs lumõvärehtit
 •  
 • Teater. Muusika. Kino Lõunõ-Eesti eränummõr'
 •  
 • Latsilaul kuts Ruubeni ja Nele süümä
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Räpinä naasõ tegevä ummi lambidõ villast tekke
 •  
 • Hõpõrist' hoit kuun viit põlvõ
 • Märgotus
   
 • Hüürläse ja inemise
 •  
 • Liivamäe Pilvi: kisma käü joba algklassõn!
 • Innembi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Latsilaul kuts Ruubeni ja Nele süümä
   
   
  «Imä, mis süvvä om?» küsüs küländ nõudva helü. Ja tuu pääle kutsutas Ruuben ja Nele süümä.

  Mäng jälle muus'ka. Ei laulda kõrraligult, a röögitas. Sääne laul mängiti minevä nädäli egä päiv Raadio Katõn maaha. Oll' «nädäli demo», miä tähendäs tuud, et egä geniaalnõ muusik või uma ülesvõet laulu raadiolõ saata ja parõmba valitas vällä ja naatas mäng'mä.

  Kõnõldas, et tuud laulu tege Põlvast peri ansambli «Winnie Puhh» (tiiä-ei, kas kirodi õigõlõ). Viil kõnõldas, et Ruuben ja Nele omma kunagi periselt Põlvah olõmah olnu. A mine noid juttõ tiiä.

  A tuu om kül õigus, et tuu võrokeeline laulukõnõ miildüs väega latsilõ. Ja hirmus nal'akas om tedä suuril inemiisil kah kullõlda.

  Lauluh om soomõkeeline kõnnõmassin (süntesaator) pant võrokeelist teksti lugõma ja tuu tulõ peris häste vällä. Nii saami massina käest teedä, et «ega süvvä anta-i egä päiv».

  Kõnnõmassin om hää asi, ku tuu käümä panda, saa näütüses Umma Lehte ka pümmele inemisele Internetist ette mängi.

  Arvada om, et tuu laulupunt' muusika tegemist niipia viil perrä jätä-i. Järgmidse hiti päälkiräs saa «Praadimi munna» (tuud ma näi üüse unõh).

  Rahmani Jan
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!