Nummõr' 90
Märdikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Mõis avitas elo käümä
 •  
 • Suurtiimuusõum' näütäs lumõvärehtit
 •  
 • Teater. Muusika. Kino Lõunõ-Eesti eränummõr'
 •  
 • Latsilaul kuts Ruubeni ja Nele süümä
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Räpinä naasõ tegevä ummi lambidõ villast tekke
 •  
 • Hõpõrist' hoit kuun viit põlvõ
 • Märgotus
   
 • Hüürläse ja inemise
 •  
 • Liivamäe Pilvi: kisma käü joba algklassõn!
 • Innembi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Teater. Muusika. Kino Lõunõ-Eesti eränummõr'
   
   
  Minevä neläpäävä oll' Võrol Kandlõ kultuurimajan kultuuriaokirä «Teater. Muusika. Kino.» Võro- ja Setomaa eränumbri näütämine.

  Eränumbrin om intervjuu Kukumäe Arvo ja Tubina Taagoga, Berk Vaher ja Lauri Sommer kõnõlõsõ Lõunõ-Eesti kultuurist, tetäs juttu tiatritükest Taarka ja Suvõüü unõnäo võrokeelitsist stseenest, Võro- ja Setomaast tett telesaatist-filmest ja pall'ost muust. «Teater. Muusika. Kino.» eränumbri kaasõtütrik om Kauksi Ülle.

  Päätoimõndaja Kolga Madis ütel' Umalõ Lehele, et aokiräl om ütelt puult huvi võro ja seto kultuuri Põh'a-Eestin ja tõsõlt puult aokirja Lõunõ-Eestin tutvambas tetä.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!