Nummõr' 90
Märdikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Mõis avitas elo käümä
 •  
 • Suurtiimuusõum' näütäs lumõvärehtit
 •  
 • Teater. Muusika. Kino Lõunõ-Eesti eränummõr'
 •  
 • Latsilaul kuts Ruubeni ja Nele süümä
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Räpinä naasõ tegevä ummi lambidõ villast tekke
 •  
 • Hõpõrist' hoit kuun viit põlvõ
 • Märgotus
   
 • Hüürläse ja inemise
 •  
 • Liivamäe Pilvi: kisma käü joba algklassõn!
 • Innembi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Suurtiimuusõum' näütäs lumõvärehtit
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Lumõvärehti Võro-Villändi tii veeren. 
    
  Varbusõ suurõtiimuusõum' lask' Võro lähküle Villändi tii viirde Soe kõrdsi mano pistü panda lumõredeli vai lumõvärehti, midä pruugiti minevä aastagasaa keskpaigan teie lumõst valla hoitmisõs.

  «1950.-60.-aastil olli lumõvärehti pia ainukõnõ võimalus lumõga võitlõmisõs, noid oll' egän teievalitsusõn kümnit tuhandit,» kõnõlõs suurõtiimuusõumi tiidjämiis' Mairo Rääsk. «Kõgõ edimäne lumõväreht' tetti valmis 1930. aastaga talvõl.»

  Timä sõnno perrä om lumõvärehtite pistüpandmisõl ütelt puult nostalgilinõ mõtõ (kõik' vähä vanõmba inemise mäletäse näid) ja tõsõlt puult tahtminõ noorilõ näüdädä, miä nä õigõhe omma.

  Ku lumi maaha tulõ ja tuiskama nakkas, sis kaesõ suurõtiimuusõumi inemise, kuis lumõvärehti tüüle nakkasõ. «Värehtit om õnnõ 50 meetrit, a tuust avitas, et näide tüütämise põhimõttõst arvo saia,» ütles Rääsk.

  Ka lumõredelide pistüpandmisõ kotus olõ-i sukugi kogõmalda valit – Ploomipuu Aadu Kagu Teievalitsusõst selet', et kaeti vällä kotus, kos väega kõvastõ või tuisada. «Seo om kõgõ ohtligumb kotus läbi aigõ: Vagula järve päält tulõva kõva lõunõtuulõ,» ütel' tä.

  Ploomipuu Aadu sõnno perrä ommaki lumõredeli õnnõ ilmarahvalõ näütämises, noid lää-i periselt vaia. «Meil omma säändse lumõkoristamisõ massina, mis ei lasõ tiil kinni tuisada,» kitt tä.

  Suurõtiimuusõum' plaan' lumõvärehtist eski väiku filmi tetä. Muusõumi tüütäjä filmse joba värehtite tegemist: neo tekk' valmis vana teievalitsusõmiis' Repi Olev, matõrjal' oll' muusõumi puult. Edespiten pandas lumõvärehti pistü aoluulidsõ postitii viirde.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!