Nummõr' 90
Märdikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Mõis avitas elo käümä
 •  
 • Suurtiimuusõum' näütäs lumõvärehtit
 •  
 • Teater. Muusika. Kino Lõunõ-Eesti eränummõr'
 •  
 • Latsilaul kuts Ruubeni ja Nele süümä
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Räpinä naasõ tegevä ummi lambidõ villast tekke
 •  
 • Hõpõrist' hoit kuun viit põlvõ
 • Märgotus
   
 • Hüürläse ja inemise
 •  
 • Liivamäe Pilvi: kisma käü joba algklassõn!
 • Innembi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Mõis avitas elo käümä
   
  Ku tahtmist jakkus, ei olõ ilmvõimalda uma kandi ello käümä panda. Kõgõ parõmbahe lätt asi sis, ku avitas uma «märk'» vai kimmäs kotus...

  Luu mano >>
   
  Suurtiimuusõum' näütäs lumõvärehtit
   
  Varbusõ suurõtiimuusõum' lask' Võro lähküle Villändi tii viirde Soe kõrdsi mano pistü panda lumõredeli vai lumõvärehti, midä pruugiti minevä aastagasaa keskpaigan teie lumõst valla hoitmisõs.

  Luu mano >>
   
  Teater. Muusika. Kino Lõunõ-Eesti eränummõr'
   
  Minevä neläpäävä oll' Võrol Kandlõ kultuurimajan kultuuriaokirä «Teater. Muusika. Kino.» Võro- ja Setomaa eränumbri näütämine.

  Luu mano >>
   
  Latsilaul kuts Ruubeni ja Nele süümä
   
  «Imä, mis süvvä om?» küsüs küländ nõudva helü. Ja tuu pääle kutsutas Ruuben ja Nele süümä.

  Luu mano >>
   
  Tegemiisi Võromaal
   
  Kohe võit minnä ja midä tetä lähembä katõ nädäli seen:

  Luu mano >>
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!