Nummõr' 90
Märdikuu 22. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Mõis avitas elo käümä
 •  
 • Suurtiimuusõum' näütäs lumõvärehtit
 •  
 • Teater. Muusika. Kino Lõunõ-Eesti eränummõr'
 •  
 • Latsilaul kuts Ruubeni ja Nele süümä
 •  
 • Tegemiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Räpinä naasõ tegevä ummi lambidõ villast tekke
 •  
 • Hõpõrist' hoit kuun viit põlvõ
 • Märgotus
   
 • Hüürläse ja inemise
 •  
 • Liivamäe Pilvi: kisma käü joba algklassõn!
 • Innembi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Kagahii tsirku!
   
   
  Tsipakõnõ Kääpält Räpinä poolõ om õkvalt Võro-Räpinä tii viirde tegünü üts' ummamuudu tsirk.

  Põhust tsirgu meisterd' Rati Karmen (42), kiä eläs Listaku külän ummi vanavanõmbidõ talon. Karmen om kümne latsõ imä, kasvatas talon lambit-kitsi ja kujokõisi tegemine om timä hobi.

  «No rassõ oll' küläliisile seletä, kos ma elä!» kõnõlõs Karmen tsirgu tegemise pääpõhjust. «Seletät, et tulõ mõts ja sis tulõ är käändä, a iks sõitva võlssi!»

  Tsirgu perrä löüdäs tiiotsakõnõ õkvalt üles. Õnnõ tuu hädä om, et võõra poiskõsõ tüküse tsirgul kaala katõkõrra käändmä. A küläinemise käändvä kaala jäl õigõs, ku müüdä trehväse sõitma.

  Nall'a saa tuuga kah, et egälütel om kimmäs arvaminõ, määnest sorti tsirguga tego om. Mõni löüd, et taa om kurg, a tuu jutu pääle naard Karmen ja soovitas tsirgu jalgu kaia. Esi pidä tä tuud harakus.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!