Nummõr' 88
Viinakuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Riidi om Lindora laat
 •  
 • Telesaatõ näütäse Võromaa meistrit
 •  
 • Poliitigu teivä uman keelen reklaami
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mänguasjo tahetas inämb ku meistre tetä jõud
 •  
 • Huvilidsõ saiva savikrohvi tegemise oppust
 • Märgotus
   
 • Lutsu Aivar: mõnikõrd taha inemist avita, a käe jääse lühküs!
 •  
 • Ilma luuminõ tan ja täämbä
 • Aholämmi
  Küsümine
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Lats', luudus ja võru kiil'
   
  «Lats', luudus ja võru kiil'» – sääne laagri oll' Karula rahvuspargin Mõnistõ kooli latsil.

  Luudusluu oppaja Kirchi Kaie tekk' võru keeli latsilõ selges egä kihlkunna tähtsämbä paiga: kõgõ korgõmba mäe, sügävämbä järve, jämmembä puu jms. Õdagu olli meil Võrumaa tandsu ja vanaaigsõ tsõõrimängu Vaka Ele iistvedämidsel. Kõgõ lõpun taheti õks viil tunnikõnõ diskod kah, et parõmb uni tulõs.

  Katõl pääväl oll luudusõ raa pääl oppus. Karula rahvuspargi giid Urbaniku Mati kõnõl' häste võru kiilt ja mi kandilõ umast, nii et latsõ ja oppaja saiõ kõgõlõ pihta. Luudusraa pääl opõ mi selges mõtsaeläjeide jälgi ja tuud, kuis nä eläse, medä söövä, kuis poigõ hoitva, mäntse omma näide pesä jne. Latsil oll' pall'u küsümiisi nii puiõ, puhmõ ku eläjeide kotsilõ.

  Aituma latsi vanõmbiilõ, kiä usaldi latsõ laagridõ, ei põlõ võru kiilt ja omma tuud miilt, et kõik', miä lats' manu opis, om hää. Tenusõna ka kõigilõ laagri tugõjilõ!

  Teoreinu Maigi, Mõnistõ kooli võru keele oppaja
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!