Nummõr' 88
Viinakuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Riidi om Lindora laat
 •  
 • Telesaatõ näütäse Võromaa meistrit
 •  
 • Poliitigu teivä uman keelen reklaami
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mänguasjo tahetas inämb ku meistre tetä jõud
 •  
 • Huvilidsõ saiva savikrohvi tegemise oppust
 • Märgotus
   
 • Lutsu Aivar: mõnikõrd taha inemist avita, a käe jääse lühküs!
 •  
 • Ilma luuminõ tan ja täämbä
 • Aholämmi
  Küsümine
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Ettevõtmiisi Võromaal
   
  Kohe võit minnä ja midä tetä lähembä katõ nädäli seen:
   
  25. rehekuu pääväl tulõ Tilsi Põhikoolin koolinuuri rammumehe võistlus.

  25.-26. rehekuu pääväl kell 10–13 saava latsõ meisterdä Lasva rahvamaja tõsõ kõrra pääl. Oodõt omma ka niisama kaeja.

  27. rehekuu pääväl kell 19 om Võro Tandsuklubi Võrol Võhandu trahterin. Pillimängjä Villändist, Võrolt, Haanist, Varstust.

  28. rehekuu pääväl om Lindora laat.

  2. märdikuu pääväl kell 16 om Võro loovuskoolin umakeeline laulu-mängutsõõr' vähämbile latsilõ.

  2. märdikuu pääväl kell 18 om Võro Muusigakoolin võrokeeline lauluõdak. Kõik' võiva tulla.

  Anna hindä kandi ettevõtmisist teedä: umaleht@umaleht.ee vai tel. 78 22 221
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!