Nummõr' 54
Hainakuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Hainatego tulõ rassõ
 •  
 • Valgusvoori Võro liina?
 •  
 • Võro sai uma ollõkõsõ
 •  
 • Tudõngi kulssi Räpinä kandi inemiisi kiilt ja elotarkust
 •  
 • Setosid avvustõdas ka kavvõl Indian
 • Elo
   
 • Baltical vahtsõ seto lipuga
 •  
 • Jaaniaig oll' liiklusmärgele rassõ.
 • Märgotus
   
 • Klaasi Urmas: külämiis' või mõnikõrd inämb õigust kõnõlda ku tiidläne
 •  
 • Kas kodo jääs alalõ?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Aholämmi
   
  Seo kandi as'ust
      
   Tartu ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõl om vällän joba III aastaraamat: Lõuna-Eesti teema huvitas pall'usiid inemiisi.

  Aastaraamatun lövvüse keskusõ tähtsämbide tegemiisi nimekiri, seminääre ettekandidõ põh'al kirutõdu artikli ja ka jututarõ kõnõlamise.
   
   
  A Karro Silvia ütles, et seo kandi rahval om määnegi hinge vägi, miä tuu kotust kavvõdõ lännü inemise pühi aigu jäl tagasi kodukanti ja ka matussidõ pääle.

  Arheoloogiliidsi andmit pand andmõkokku Valgu Heiki. A kõiki andmit ei saaki tä vällä panda, selle et omma varandusõhimulidsõ inemise, kiä kasutasõ tõisi kogutuid tiidmiisi kur'astõ är.

  Nä käävä metalliotsjidõga ringi, ts'ung'va vana havva- ja muistissõkotussõ üles, möövä säält lövvedü mündi ja muu vanakraami antiigiäridele.
  Sääl man tutvustasõ hinnäst ku arheoluugõ vai muusõumitüütäjit. Seo kandi inemise omma lahkõ ja näütäse vana salaperädse kotussõ näile ilustõ kätte.

  Fastrõ Mariko
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Ku esi olõssi nuur', võih olõs illos taa silla all kuramiiri!"

  Räpinä vallavanõmb Hirmo Inge vahtsõ Võro maantii silla vallategemisel (Koit)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!