Nummõr' 88
Viinakuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Riidi om Lindora laat
 •  
 • Telesaatõ näütäse Võromaa meistrit
 •  
 • Poliitigu teivä uman keelen reklaami
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mänguasjo tahetas inämb ku meistre tetä jõud
 •  
 • Huvilidsõ saiva savikrohvi tegemise oppust
 • Märgotus
   
 • Lutsu Aivar: mõnikõrd taha inemist avita, a käe jääse lühküs!
 •  
 • Ilma luuminõ tan ja täämbä
 • Aholämmi
  Küsümine
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Telesaatõ näütäse Võromaa meistrit
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Ku mikrofon Hernitsä Ennolõ (hääd kätt) külge saa, nakkas Contra (kural) timäga ollõst kõnõlõma. 
    
  4. märdikuu pääväl kell 19.30 saa ETV-st nätä vahtsõ võrokeelidse telesar'a «Elolinõ» edimäst saadõt. Viiejaolinõ saatõsari om mikandi meistrist ja tuust, midä nä tetä mõistva.

  «Tei esi kah sepänagla valmis!» kitt saatõjuht' Contra, kiä saatidõ tegemise aigu esi kah iks ütele ja tõsõlõ as'alõ käe külge pand'. «Olut proomõ kah, a mitte tetä!»

  Contra kõnõlõs, et egän saatõn saat tarviligu oppusõ man iks ka suutävve naarda. «Peris kõkkõ taha-i kah ette är kõnõlda, kaegõ esi!» ütles tä.

  Edimäne «Elolinõ» kõnõlõs mikandi vannust süükest ja inemiisist, kiä viil mõistva noid häste tetä: Hernitsä Enno tege olt, Pihlakasõ Silvi sõira ja Hõrna Rieka käe all saa valmis suulliim.

  11.11. saatõn kõnõldas pillimängust. Pilli mäng'vä ja pillijuttu ajasõ lõõdsamiis' Tartese Heino, kandlõmeistri Hellamaa Ilmar ja Rõugõ pillilaagri opilasõ.

  18. märdikuu päävä «Elolinõ» oppas, kuis tetä lastukatust. Mille piät õkvalt säändse katussõ tegemä, kõnõlõs Navitrolla üten mitmõ katussõmeistriga.

  Savvusann om kõnnõ all 25.11. saatõn. Kõnõlõsõ Elleri Kalle, Roose Celia ja Raudsepä Koidu.

  Viimätsen, viiendän saatõn (02.12) näütäse sepätüüd vana sepp Ruusa Juulus ja inämb ku poolõ noorõmb miis' Reemanni Piitre.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!