Nummõr' 88
Viinakuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Riidi om Lindora laat
 •  
 • Telesaatõ näütäse Võromaa meistrit
 •  
 • Poliitigu teivä uman keelen reklaami
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Mänguasjo tahetas inämb ku meistre tetä jõud
 •  
 • Huvilidsõ saiva savikrohvi tegemise oppust
 • Märgotus
   
 • Lutsu Aivar: mõnikõrd taha inemist avita, a käe jääse lühküs!
 •  
 • Ilma luuminõ tan ja täämbä
 • Aholämmi
  Küsümine
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Vahtsõnõ võro-seto täht'raamat
   
   
  Lindora laadu päält saa timahavagi vahtsõt Võro-Seto Täht'raamatut – juttõ ja piltega kallendrit 2006. aastas.

  17. täht'raamatust saa lukõ Kõivupuu Marju oppust päälkiräga: «Huss' pand'! Võih, taivaesäkene, miä no saa?» ja Contra kirotõt lustilist juttu, kuis tä PRIA-n paprit täütse. Talomehe aian tarviligõst puiõst, puhmõst ja hainost tege juttu Kaasiku Maris.

  Täht'raamatun om ka pall'o söögitegemise oppuisi: kuis lat'kat kuivada, sannalihha tetä, kodoveini aia jne.

  Kuis saa vallalõ sipõrlaisist, tikõst, prussakist, roosijüräjist ja tõisist jälehist mutikist, tuu kotsilõ ka saa tähtraamatust lukõ.

  Rehkendämishuviliidsilõ om Vanast-Koiolast peri matõmaatik Laanõ Valdis vällä märk'nü võrokeelidse nuputamisülesandõ.

  Rahvaligõ kirju pruuk'misõst täämbädsel pääväl kirotas Tubina Tuuli, kiä esi tarvitas vannu teki- ja undrugukirju viläkottõst istmis- ja videlemiskottõ tegemises.

  Viil kirotõdas noist tunnõtuist Võromaa inemiisist, kinkal om vahtsõl aastagal ümärik täht'päiv: kirämehest Rumori Karlast (Karl Ast-Rumor), maiõuurjast Ferdinand von Wrangellist, kunstnigõst Lepä Lembitust ja Kongo Alfredist, kooli-, kirä- ja kalamehest Ivaski Albertist jt.

  Nigu iks, om täht'raamatun kallendri, sainakallendri, mõõdi ja rubriik' «kiä om kiä».

  Täht'raamadu pand' kokko Fastrõ Mariko. Kaasõ, pildi ja sainakallendri joonist' Orro Angela.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!