Nummõr' 54
Hainakuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Hainatego tulõ rassõ
 •  
 • Valgusvoori Võro liina?
 •  
 • Võro sai uma ollõkõsõ
 •  
 • Tudõngi kulssi Räpinä kandi inemiisi kiilt ja elotarkust
 •  
 • Setosid avvustõdas ka kavvõl Indian
 • Elo
   
 • Baltical vahtsõ seto lipuga
 •  
 • Jaaniaig oll' liiklusmärgele rassõ.
 • Märgotus
   
 • Klaasi Urmas: külämiis' või mõnikõrd inämb õigust kõnõlda ku tiidläne
 •  
 • Kas kodo jääs alalõ?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Kobras söögis!*
  (Kae ka 08.06 ja 22.06 Uma Leht)
   
  Kas iks om mõtõt kopridõ pääle nii süänd täüs ollaq? Tuul' ja vihm tegeväq ka halva, ku võlss' aol ja kogussõn pääle tulõvaq. Mõtsatsiga kah tege, a timä lastas mahaq ja liha süvväs nahka.

  Ma olõ mõtsatsikulõ jahti pidänüq ja Laanõtu Kollagaq ka koprajahti. Olõ-õiq üts' tõsõst suurt rassõmp vaiq igävämp.

  Meelegaq mõistaq, et eestläne om harinuq rohkõmp tsia- ku kopralihagaq. A piniq-kassiq hindasõq kopra lihha. Ja olõ-õiq taa inemiselegiq halv – niguq nutria. Mitmaq tutvaq tegeväq koprast vorsti, peris hää om.

  Ma keeli hindä maa pääl jahimehil koprajahi ärq. Ku eläjiid ülearu pall'u saa, sys vas't mõtlõ ümbre. Asi tollõn, et üts'jagu suud om Vinne-aigu ülearu kuivas kraavitõt. Kraaviq kuiusõq suvõl ärq, eläjäl ei olõq kostkiq vett serbädäq. Nüüd om kobras kats' tammi ette virutanuq ja lambakari käü mul säält jooman. Kopratammi takan om häste puhas vesi. Ma võta tuud kopra tüüd ku maaparandajiidõ praagi parandamist.

  Kiä talvõl laudatävvele eläjiile vaadigaq vett om vidänüq, tiid häste, midä puhas vesi väärt om.

  Pulga Jaan
  *Jutt om vahtsõn kiräviisin
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  "Ku esi olõssi nuur', võih olõs illos taa silla all kuramiiri!"

  Räpinä vallavanõmb Hirmo Inge vahtsõ Võro maantii silla vallategemisel (Koit)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!