Nummõr' 87
Viinakuu 11. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Säädüs talosöögi toes
 •  
 • Kandlõ kultuurimaja saa võrokeelidse sildi
 •  
 • Oppaja omma oodõdu Põlvahe konvõrendsilõ
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Leib kattõ kipõlt latsi kõttu
 •  
 • Sulbi mihklilaat heräsi ello pääle 66 aastakka
 • Märgotus
   
 • Kannel ja võro kiil'
 •  
 • Ansi Volli: ku latsõ õkvalt nõna all suitsu tegevä, saa külh kur'as!
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Oppaja omma oodõdu Põlvahe konvõrendsilõ
   
   
  20.-22. rehekuu pääväni kõrraldas Võro Instituut' Põlvan «Pesa» hotellin konvõrendsi «Mitmõkeelisüs ja keelevaihtus Õdagumeresoomõ maiõ pääl», miä võisi huvvi pakku ka Võromaa koolioppajilõ.

  «Koolioppajit om konvõrendsil egä aastak käünü,» kuts Ojari Triinu Võro Instituudist huviliidsi loengit kullõma. Timahavatsõl üritüsel kõnõldas keelevaihtusõst, mitmõkeelisüsest ja keele alalõpüsümisest-alalõhoitmisõst. Kullõminõ om ilma iist, kullõja võinu õnnõ hindäst inne teedä anda.

  Konvõrents' om kümnes rahvusvaihõliidsi keele- ja kultuurikonvõrentse sar'ast, midä Võro Instituut' om kõrraldanu 1996. aastagast. Egä kõrd kõnõldas tan noidõ väikeisi rahvidõ keelest, kultuurist ja aoluust, kiä kõnõlõsõ õdagumeresoomõ kiili, näide hulgan omma ka võrokõsõ.

  Teedüst saa: www.wi.ee, triinu@wi.werro.ee vai tel. 78 21 960.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!