Nummõr' 87
Viinakuu 11. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Säädüs talosöögi toes
 •  
 • Kandlõ kultuurimaja saa võrokeelidse sildi
 •  
 • Oppaja omma oodõdu Põlvahe konvõrendsilõ
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Leib kattõ kipõlt latsi kõttu
 •  
 • Sulbi mihklilaat heräsi ello pääle 66 aastakka
 • Märgotus
   
 • Kannel ja võro kiil'
 •  
 • Ansi Volli: ku latsõ õkvalt nõna all suitsu tegevä, saa külh kur'as!
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Post'kaartõ mõtsast
    
   
    
  Õkvalt om valmis saanu illus värviline latsi joonistõduidõ mõtsapost'kaartõ kogu. Taha komplekti valiti vällä 36 kõgõ ilusambat Eesti latsi joonistust mõtsast.

  Parõmbidõ seltsi omma päsnü ka mõnõ Võru- ja Setumaa latsõ. Nuu omma: Pehlaku Eva-Triin Krabilt, Paltsepä Erlis Võrolt, Vagase Agnes Räpinält ja Hüdsi Kärt Verskast. Pehlaku Eva-Triinu kiteti eräle viil luudusõraamatuga.

  Latsõ saadi joonistuisi konkursilõ «Eesti koolilaste metsapostkaart 2005» joba keväjä, a no sügüses sai post'kaardikogu valmis.

  Konkursilõ saadi põhikuulõ latsõ üle Eesti inämb ku tuhat joonistust. Kõiki noid töid saa kaia Roosa mõtskunnan Pähnil. Näütüs om vallalõ nikagu keväjäni, ku tetäs jäl vahtsõnõ konkurss'.

  Kiä taht näütüst kaia, piät inne hindä tulõkist teedä andma Pähni luudusõkeskustõ, miä kõrraldas viil mitmit tõisigi huvitivit üritüisi koolõlõ ja latsilõ. «Näütüse vasta huvvi om, käävä nuu, kiä siiäkanti trehväse,» ütel' Pähni luudusõkeskusõ juhataja Denksi Tarmo.

  Mõtsapostkaartõ tsehkendämise konkurssi kõrraldas joba mitmit aastit RMK Pähni luudusõkeskus ja Eesti Luuduskaitsõ seldsi Varstu osakund.

  Post'kaardikomplekte saa RMK teedüsepunktõst ja luudusõmaiust.

  Fastrõ Mariko
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!