Nummõr' 86
Süküskuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kas kinki vaesõlõ lehm?
 •  
 • Ruitlasõ Olavi sai Kangro-preemiä
 •  
 • Konkurss koolilatsilõ
 •  
 • Põlva maakunnan om varsti pia kõigil internet
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Võro keele huviliidsi jakkus
 • Märgotus
   
 • Kotussõlõ õigõ nimi!
 •  
 • Lahtvee Valdur: rohiliidsi partei tulõ katõ-kolmõ aasta peräst
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Kuis ma pükä sai
   
  Om külh sõna, et tuli ja vesi omma vana, a inemine ei olõ kunagi vana – om õnnõ kavva elänü. Nii mõtligi ma kah, et mullõ om iks lokk'õ vajja, et viil illos' olla.

  Mõtli, et iispääväne päiv, olõ-i naid pidosoengit, saa etteuutmalda kõrra. Ku bussi päält maaha sai, mõtli, et lää-i tuud umma hiusõsäädjät ots'ma, tuu korgõh üleväh, kae lähembit.

  Lätsigi sis lähembä sildi pääle sisse. Oll' õkva prii kõrd ja es olõ uutmist. Nii lahkõ ja illos' ettevõtja. Ütli sis, et ma pallõsi noid püsüvit vai keemiliidsi lokk'õ. Kos sis tä tekk' mu õnnõ sõnnuga nii noorõs ja ilosas, et tekk' vai meelegi hääs. Ei siin olõ-i muud ku lühembäs võtta, saa nii illos'.

  Annigi ma uma pää sis as'atundja kätte, oodi tuud illo.

  Inne saa-s suurõmbat arvogi ku kotoh, sis löüdse, et olõ nigu suvinõ pöet lammas, et palja kõrvanuti omma õnnõ päähä jäänü.

  No pidigi ma terve suvõkõsõ käümä nigu pöet lammas, hää viil, et karvanutiki pääh alalõ omma. Nii ma ütle edesi noilõ, kiä ka võiva laskõ hindä är meelütä ilosa kitü ja jutuga. Jääge iks uma tahtmisõ mano, lasku-i hinnäst är pükä!

  S. V. Põlvast (Umale Lehele om kirotaja teedä)
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!