Nummõr' 86
Süküskuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kas kinki vaesõlõ lehm?
 •  
 • Ruitlasõ Olavi sai Kangro-preemiä
 •  
 • Konkurss koolilatsilõ
 •  
 • Põlva maakunnan om varsti pia kõigil internet
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Võro keele huviliidsi jakkus
 • Märgotus
   
 • Kotussõlõ õigõ nimi!
 •  
 • Lahtvee Valdur: rohiliidsi partei tulõ katõ-kolmõ aasta peräst
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Põlva maakunnan om varsti pia kõigil internet
   
   
  Põlva maavalitsus, umavalitsuisi liit ja Põlvamaa Arenduskeskus näütäse hummõn' umbõs 20 Eesti aokiränigulõ, midä hääd om Põlva maakunnan perämädsel aol är tett, innekõkkõ vahtsõt maakunna internetiportaali ja plaani maalõ internet vitä.

  «Peris illos' ja tarvilik asi piäsi olõma valmis saanu, sääl piäsi kuuh olõma kõik' tähtsämbä as'a, mis piäsi teedä olõma nii hindä rahval ku kavvõmbal rahval, kel om plaanin siia küllä tulla,» kitt Põlva maavanõmb Klaasi Urmas internetiportaali www.polvamaa.ee.

  Klaasi Urmasõ sõnno perrä om valmis saaman ka Põlva maakunna küläinternetiprojekt', mis tähendäs, et viie valla (Vastse-Kuuste, Kõllõstõ, Valgjärve, Kanepi ja Laheda) keskusõ saava hindäle avaligu internetipunkti.

  «Tõnõ ja pall'o suurõmb projekt' om saanu Phare raha taadõ: tuu avitas inemiisile interneti kodo kätte viiä,» kõnõlõs Klaasi Urmas. «Just säändsen piir'kunnan, mis om ammõtligun keelen turutõrgetega piir'kund.

  Eesti riik' piät kõigi inemiisiga üttemuudu ümbre käümä, kõigil piät olõma võimalus saia internetist blankette, tetä ülekandit jne.

  A tuust piät inemise külh arvo saama, et avitami Euruupa rahhoga maakunda internetisiiri, a kuumassu tulõ egälütel hindäl massa ja tuu tulõ säärdene nigu liinainemiisilgi.»

  Klaasi sõnno perrä võiva ütsigu kavvõmba majapidämise siski internetist ilma jäiä, a niikavvõlõ piäsi asi iks joudma, et küläkeskusõn om tuu seen.

  Pressipäivä alostõdas Varbusõl suurõtiimuusõumin. Viil näüdätäs küläliisile Põlva vahtsõt kunst'moroga jalgpalliplatsi, Mesikäpä spordihalli, latsimüüblitehäst Suwem, Tiina Kööki Verioral, Räpinä paprõvabrigut, ilosahe kõrda tett Moostõ mõisa üten veskitiatri ja Kassimuusõumiga.

  Harju Ülle

   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!