Nummõr' 86
Süküskuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kas kinki vaesõlõ lehm?
 •  
 • Ruitlasõ Olavi sai Kangro-preemiä
 •  
 • Konkurss koolilatsilõ
 •  
 • Põlva maakunnan om varsti pia kõigil internet
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Võro keele huviliidsi jakkus
 • Märgotus
   
 • Kotussõlõ õigõ nimi!
 •  
 • Lahtvee Valdur: rohiliidsi partei tulõ katõ-kolmõ aasta peräst
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Konkurss koolilatsilõ
   
   
  Joba tõist aastakka saava 12–18-aastadsõ noorõ vällä märki projekte parõmba tervüse hääs, konkursi kõrraldas Tervise Arengu Instituut.

  Nuuri vällä märgit projekt' piät tõisilõ hindävannuidsilõ andma edesi sõnomi, et umma tervüst tulõ hoita. Projekte hinnatas katõn vannudsõrühmän (12–15 ja 16–18-aastadsõ).

  Projekt' või masma minnä kooni 5000 kruuni, tegejä piät olõma noorõ esi. Appi võiva tulla ka oppaja ja sõbra. Mõlõmba vannudsõrühmä kolm parõmbat projekti tetäs är kah. Tegejä saava ka avvuhinna.

  Minevaasta tull' üts' avvuhind ka Võromaalõ – Osola põhikooli latsõ sai Rummi Mareti (15) iistvidämisel hindile esi kokko panda tervüsele hää söögisedeli, koolin kõrraldõdi narkootikidõvastanõ plakatikonkurss' jne.

  Latsi projekte oodõtas 28. rehekuu pääväni Hiiu 42, 11619 Tallinn vai brita.merisalu@tai.ee (mõlõmbal juhul om tähüssõna «TEIP»).

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!