Nummõr' 86
Süküskuu 27. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kas kinki vaesõlõ lehm?
 •  
 • Ruitlasõ Olavi sai Kangro-preemiä
 •  
 • Konkurss koolilatsilõ
 •  
 • Põlva maakunnan om varsti pia kõigil internet
 •  
 • Ettevõtmiisi Võromaal
 • Elo
   
 • Võro keele huviliidsi jakkus
 • Märgotus
   
 • Kotussõlõ õigõ nimi!
 •  
 • Lahtvee Valdur: rohiliidsi partei tulõ katõ-kolmõ aasta peräst
 • Aholämmi
  Kagahii
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
   
  Setopois'kõisi plaat'
   
   
  Suvõ lõpun näütsi Verska setopoisi, punt' Zetod umma edimäst lasõr'tsõõri «Lätsi vällä kaema». Plaadi pääl om 13 luku, inämbüs rahvalaulu, kohe taadõ mängitäs muudsit pille: kitarri, bass'kitarri, trummõ, a saman ka karmoskat.

  Rahvalaulõ põh'a pääle tett muusiga võistlusõ Põlva Folkfest 2004. ja 2005. aastaga päältkaejidõ lemmik Zetod om kuun mängnü õnnõ kats' aastakka, a om joba peris tunnõt – näil om olnu uma puul'sada ülesastmist, nä omma olnu Rock Cafe'n Metsatölli lämmistüspunt' ja üles astnu Villändi folgil.

  Viskari Jaanus, Linnuse Artur, Puurmaa Heimar ja Vabarna Jalmar laulva õnnõ seto keeli. «Poisi säädvä seto laulu ümbre uma meele ja süäme perrä niimuudu, õt mõtõ jääse alalõ, pillega pandas õnnõ vunki mano,» om Zetodõ kotsilõ kirotõt näide lasõr'tsõõri sõnnovihun.

  Zetodõ kotsilõ om üteld nii hääd ku halva, mõnõ meelest passi-i rahvalaulõ laulmisõ man muudsit pille mängi. A parhillatsõl aol om joba tuu suur' asi, ku noorõ umakandi rahvamuusigast ülepää midägi tiidvä. Ku neo 14–18 aastadsõ pois'kõsõ mõistva hindäiäliidsi nuuri rahvamuusiga vasta huvvi tundma panda, sis omma nä är tennü suurõ tüü umakultuuri alalõhoitmisõs.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   
   Uma Lehe sõbõr!