Nummõr' 85
Süküskuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Ubinist saaki-i vallalõ
 •  
 • Ristipuiõst tetäs põh'alik andmõbaas'
 •  
 • Täämbä om edimäne võro raadiosaadõ
 •  
 • Linapäiv Mõnistõn
 •  
 • 20 Võromaa paigan naatas luudust hoitma
 • Elo
   
 • Porovigu, Caesar ja sininõna
 •  
 • Haani miis' nakas latsilõ lõõdsamängu oppama
 •  
 • Poisi tahtsõ koolitüütäjit är tappa
 • Märgotus
   
 • Eestin om «turistõ aig»
 •  
 • 20 miljonit targalõ inemisele?
 •  
 • Visseli Triin: vahtsõnõ maja tohe-i vana kõrval rüüki!
 •  
 • «Võru kiil'» sünnüs häste kinkmises
 •  
 • Mis saa mehitsist?
 • Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Poisi tahtsõ koolitüütäjit är tappa
   
   
  Ku Võro liin 221. aastakka tagasi tetti, sis oll' üts' elämine – mõisaumanigõ härbän'.

  Edespiten tetti härbänile tõnõ kõrd pääle ja nii sai koolimajas.

  Sääl oll' 1921.-1930. aastal Võro Seminär'. Asi juhtu seminäri aol.

  Seminäril oll' tsink'plekk'-katus. Tuu oll' millegiperäst elektrivoolu all. Vihmaviitoro all oll' puutünn'.

  Pääle vihma läts' kooli koristaja pangiga säält tünnüst vett võtma ja sai elektriläügü. Pang' läts' jo vette.

  Vihmaviitoro oll' väläussõ kõrval ja ussõl oll' ravvanõ pitem'. Koera poisi panni ussõ pidemest traadi vihmaviitoro külge. Nii sai nuu, kiä ussõlinki putsõ, elektriläügähüse.

  Majahoitja lämmist' koolimaja ahjõ. Ku tä puuüsätävvega tull', sai säändse nähvi, et puu sattõva maaha. Peräst naati tuu koerustükü vasta valvma nikagu kõrda sai.

  Tuu oll' hää, et liina seen and' elektrijaam vuulu 110 volti, muido olõs lugu väega halvastõ lõppõnu.

  Peräst viidi elektrijaam liina viirde, kon oll' vilätüüstüs ja veski. Sääl oll' vaelduvvuul 220 volti.

  Simsoni Andrus
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
     
   Uma Lehe sõbõr!