Nummõr' 85
Süküskuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Ubinist saaki-i vallalõ
 •  
 • Ristipuiõst tetäs põh'alik andmõbaas'
 •  
 • Täämbä om edimäne võro raadiosaadõ
 •  
 • Linapäiv Mõnistõn
 •  
 • 20 Võromaa paigan naatas luudust hoitma
 • Elo
   
 • Porovigu, Caesar ja sininõna
 •  
 • Haani miis' nakas latsilõ lõõdsamängu oppama
 •  
 • Poisi tahtsõ koolitüütäjit är tappa
 • Märgotus
   
 • Eestin om «turistõ aig»
 •  
 • 20 miljonit targalõ inemisele?
 •  
 • Visseli Triin: vahtsõnõ maja tohe-i vana kõrval rüüki!
 •  
 • «Võru kiil'» sünnüs häste kinkmises
 •  
 • Mis saa mehitsist?
 • Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  20 Võromaa paigan naatas luudust hoitma
   
   
  Minevä nädäli lõpun otsust' Vabariigi Valitsus, et Eestin võetas kaitsõ ala 44 vahtsõt luudusõ hoitmisõ piirkunda, noist pia poolõ omma Võromaal.

  Võromaal võeti kaitsõ ala 20 hoitmispiirkunda, sääl seen 11 järve ja kuus jõkõ, kogopinnaga 1375 ha. Neo omma Kaasjärve, Karsna järve, Kubija järve, Kärnjärve, Lasva tammiku, Lõõdla järve, Majori järve, Pabra järve, Peetri jõõ, Piusa jõõ, Piusa-Võmmorski, Pullijärve, Pärlijõõ luha, Pärlijõõ, Rõuge jõõ, Tamula järve, Uhtjärve, Vagula järve, Vaidva jõõ ja Võhandu jõõ hoiuala.

  Et noidõn kotussin om luudusõ-väärtüisi, sis omma neo ka üle-Euruupalidsõn kaitsõaladõ võrgustigun Natura 2000.

  Hoiuala oma mõtõld luudusligõ järvi, mõtsatsidõ niitõ, vannu lagjaleheliidsi mõtsu, kuusistigõ, jõki, ujjõ ja tähtside elämiskotussidõ kaitsmisõs. Neo avitasõ alalõ hoita ka Lõuna-Eesti luudusõ umaperrä.

  Är om keelet naidõ elämiskotussidõ ja kasumiskotussidõ häötämine ja tsurk'minõ, ka kaitsõ all olõvit tsirgu-, kasvu- vai eläjäsortõ tohe-i väega sekä.

  A inemise võiva iks egäl puul hoiuala pääl kävvü, kor'ada marju-siini, jahti pitä ja kalla püüdä.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
     
   Uma Lehe sõbõr!