Nummõr' 85
Süküskuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Ubinist saaki-i vallalõ
 •  
 • Ristipuiõst tetäs põh'alik andmõbaas'
 •  
 • Täämbä om edimäne võro raadiosaadõ
 •  
 • Linapäiv Mõnistõn
 •  
 • 20 Võromaa paigan naatas luudust hoitma
 • Elo
   
 • Porovigu, Caesar ja sininõna
 •  
 • Haani miis' nakas latsilõ lõõdsamängu oppama
 •  
 • Poisi tahtsõ koolitüütäjit är tappa
 • Märgotus
   
 • Eestin om «turistõ aig»
 •  
 • 20 miljonit targalõ inemisele?
 •  
 • Visseli Triin: vahtsõnõ maja tohe-i vana kõrval rüüki!
 •  
 • «Võru kiil'» sünnüs häste kinkmises
 •  
 • Mis saa mehitsist?
 • Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Linapäiv Mõnistõn
   
   
  Mõnistõ muusõum' Kuudsil uut põhikooli-iäliidsi latsi 15. süküskuu pääväl linapääväle, midä peedäs joba kümnendät kõrda.

  Linapääväl kõnõldas, kuimuudu om talun läbi aastasatu käünü lina ja kanepi kasvataminõ. Näüdätäs, kuis käü linnu kolk'minõ käsilde ja hobõsõga, kuis linnu rabatas, kuis linast lang saa ja kuis tuu ildamba rõivas koedas. Kaia saa ka villadsõ langa värv'mist, kudamist, vüütegemist, kalavõrgu poim'mist ja mitmit muid asju. Linatöid näütäse ette paikligu vanõmba inemise, kel om viil linatüü nuurusaost meelen.

  Muusõumioppaja Ruusmaa Lagle selet', et latsõ saava kõkkõ esi uma käega perrä pruuvi ja valmistettü as'a perän kodu üten võtta.

  Lagle kõnõl', et latsilõ om alasi kõgõ inämb miildünü vokisõkminõ: «Esieränis pois'kõisilõ, näid ei saa kuigimuudu voki mant är! Poisi ütlese, et tuu om nigu gaasipedaali sõkminõ! Ja kangakudamisõga om niisama.»

  Ku kooli-klassi tahtva linapäivä kaema minnä, sis piässi nä umast tulõkist innemb muusõummi teedä andma.

  Fastrõ Mariko
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
     
   Uma Lehe sõbõr!