Nummõr' 85
Süküskuu 13. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Ubinist saaki-i vallalõ
 •  
 • Ristipuiõst tetäs põh'alik andmõbaas'
 •  
 • Täämbä om edimäne võro raadiosaadõ
 •  
 • Linapäiv Mõnistõn
 •  
 • 20 Võromaa paigan naatas luudust hoitma
 • Elo
   
 • Porovigu, Caesar ja sininõna
 •  
 • Haani miis' nakas latsilõ lõõdsamängu oppama
 •  
 • Poisi tahtsõ koolitüütäjit är tappa
 • Märgotus
   
 • Eestin om «turistõ aig»
 •  
 • 20 miljonit targalõ inemisele?
 •  
 • Visseli Triin: vahtsõnõ maja tohe-i vana kõrval rüüki!
 •  
 • «Võru kiil'» sünnüs häste kinkmises
 •  
 • Mis saa mehitsist?
 • Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Kagahii välläkäüki!
   
   
  Kurõ Mardil Vastse-Kuusten om muru pääl kemmerg, kon täüsmõõdiga mulgu kõrval om ka väikene mulk latsi jaos.

  «Ku latsõ olli väikese, sõs sai tettüs. Mõtli, et lats' ei piä jo suvidsõl aol poti pääl käümä, tä saa välläkäüki kah minnä, ku om paras mulk, mis hirmu pääle ei aja,» kõnõl' Mart esi. Väikese mulgu ette om tett ka üts' lisatuhvikõnõ. Nii ei piä lats' hinnäst korgõlõ üles hööritämä, a istus õkva nigu poti pääle.

  Viimädsel aol om kemmergist pall'o kirotõt ja värvipildiraamatitki vällä annõt. A säänest lihtsät ja kasulikku asja paku ei noist üts'ki vällä.

  Saarõ Evar
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Põlva kandih om parasjago pall'o ettevõtlikkõ inemiisi!

  Aokiränik Kivioru Kristo nent, et tegejit lövvüs ka pääliinast vällän. (Äripäev)


   
   Uma Lehe sõbõr!