Nummõr' 84
Põimukuu 30. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kodokuul' lätt hinda
 •  
 • Kauksi Ülle sai plaadi puhul kingis «võro keele»
 •  
 • Huvilidsõ oppaja nakkasõ Võromaa kodoluku oppama
 •  
 • Ehitüse-oppus
 • Elo
   
 • Juurõ kiskva velli kodo
 •  
 • Umakeeline silt' reklaam' turismitallo
 • Märgotus
   
 • Kahre Marat: tii latsiaiakasvataja tüüd süämega
 •  
 • Kuis kuuli hääs tetä?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Umakeeline silt' reklaam' turismitallo
   
  Fastrõ Mariko
  mariko.faster@ut.ee
    
   
  Põlgastõ mõisa miis' Külmä Ülo tekk' hindä turismitalolõ võrokeelidse kiräga reklaam'sildi. Tuu om hüvä iinkujo ka tõisilõ – võro keelen silte võinu üles säädi egäle poolõ vanalõ Võromaalõ. 
    
  Põlgastõ mõisa miis' Külmä Ülo om hindä turismitalo tii viirde üles pandnu võrokeelidse sildi, miä kuts inemiisi üümajalõ ja sanna.

  Ülo kõnõl', et silt' om täl üllen olnu vas't umbõs paar' kuud. «Küläliisi suu kisk võrokiilne silt' iks naarulõ!» ütel' tä.

  Ülo tsill'okõnõ turismitalo om Põlgastõ mõisan Laheda vallan mõisa moonamajan. Turismitalo olõ-i parhillatsõs kül peris valmis saanu, ehitämine käü viil edesi. A moonamaja suurt tarrõ üüritäs joba pitõ jaos vällä, pakutas ka üümaia ja sanna.

  Peris sildi pääle sõski kiäki viil paiga pääle tulnu ei olõ, selle et kotus om küländ kõrvalinõ. A kiä tiidvä, nuu iks tulõva pitõ pidämä.

  Ku bussitäüs Kaika suvõülikooli rahvast tallo kaeman kävve, lätsi kõik' edimält uudistama vanna Fordsoni traktorit. Traktor' oll' kellelgi joba viidügi är vannarauda, ku Ülo tuu säält är päst'.

  Lahkõ peremiis' kutsõ kõiki sisse maia ka seestpuult kaema, küläkostis pakuti värskit mett saiaga.

  Ülol om huvi vannu asju vasta, nii om tä noid kokko kor'anu ja tarri piten lakja säädnü. Saina pääl om Põlgastõ mõisa mõtsatüülise leping paruniga, et ku pall'o tüüd piät tüüline tegemä paruni annõdu maja iist. Leping om Ülo vanavanaesä uma.

  A kaminalõ om ette keevitet vinneaignõ veduri embleem', tuuperäst et kammin parõmbadõ tõmmanu. «Vannu asju tan om jah, a nuur' naanõ om!» nall'atas Ülo.

  Talo muru pääl lumbi veeren om ka vanna muudu savvusann, nii nigu silt' teedä and.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Põlva kandih om parasjago pall'o ettevõtlikkõ inemiisi!

  Aokiränik Kivioru Kristo nent, et tegejit lövvüs ka pääliinast vällän. (Äripäev)


   
   Uma Lehe sõbõr!