Nummõr' 84
Põimukuu 30. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Kodokuul' lätt hinda
 •  
 • Kauksi Ülle sai plaadi puhul kingis «võro keele»
 •  
 • Huvilidsõ oppaja nakkasõ Võromaa kodoluku oppama
 •  
 • Ehitüse-oppus
 • Elo
   
 • Juurõ kiskva velli kodo
 •  
 • Umakeeline silt' reklaam' turismitallo
 • Märgotus
   
 • Kahre Marat: tii latsiaiakasvataja tüüd süämega
 •  
 • Kuis kuuli hääs tetä?
 • Kirä
  Kagahii
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Juurõ kiskva velli kodo
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Kuusingu Toomas tekk' seol suvõl vana plekitükü pääle lauluimä Taarka portree. Kuusingu Mati tiin külmäl aol leevärahha Põlvan Kiuma Keraamikan, a suvõl nikõrdas Obinitsan kunsti. 
      
  «Taa om meile õigõ kotus!» ütlese velle Kuusingu, Toomas (29) ja Mati (30), kiä tulõva egä suvi umma vanavanõmbidõ paika Obinitsa kunsti tegemä ja hinnäst häste tundma.

  Ku talvõl tulõ vellil liinan rahha tiini (Toomassõl Pärnun ja Tal'nan, Matil Põlvan Kiuma Keraamikan), sis joba mitmõndat suvvõ taha-i nä kongi muial olla ku Obinitsan. Käävä vanavanõmbidõ havva pääl ja tegevä kunsti, mink seen om kõvva edevanõmbidõ väke.

  «Kõik', mis ma tii, jätä siiä, siih om nailõ as'ulõ õigõ kotus,» kõnõlõs Toomas, kink maalõ ja graafikat saa viil suvõ lõpuni nätä paikligun kunstigaleriin Hal'as Kunn. Kõgõ inämb väke kirgäs timä timahavatsõst lauluimä Taarka portreest. Tuu om tsehkendet potipalotusaho vana külepleki pääle. «Kae, mulgu omma seen, a piätki olõma!» om ka Toomas esi uma tüüga rahul.

  Tä ütles, et «seto as'a» tegemine tull' tälle esihindäst pääle ja muud tä inämb tiiki-i. «Hing om põhilinõ, taa ei olõ nii, et tii määndsegi pildi ja kõnõlõ manõ, et aja seod vai tõist rita,» ütles Toomas.

  Mati tekk' ummamuudu eederi-anoma

  Keraamikat op'nu veli Mati tege parõmba meelega skulputuurõ vai kujjõ. Timahava nikõrd' tä Setomaa ülembsoots'kalõ Riitsaarõ Evarilõ kingitüses ka üte ummamuudu eederihoitmisõ-anoma: tekk' vigurilidse puujupi seest tühäs, and' toolõ näo kujo ja tekk' mustri ka pääle (kae pilti).

  Vele olli ka ainugõsõ, kiä ragi timahava Seto kuningriigi pääväl puust Peko kujjo ja sai tuu iist tenos hõpõraha.

  «Vinütämi siiholõkit niikavva ku jovvami,» kõnõlõs Toomas. «Siist saami uma pavvõri kätte.» A tä ütles, et ku ka liinan nuuri setodõ vai võrokõisiga trehväs, sis perämädsel aol kõnõlõsõ pia kõik' kõvva umma kiilt ja juurõ omma nuuri jaos väega tähtsäs muutunu.

  Mati ja Toomas sai seo suvi tutvas ka haanimiihiga, kiä kah umakultuuri juunt ajava ja vele pidävä näist väega luku. «Tuu lätt hinge, midä nä tegevä, väega avvustami,» ütles Toomas.

  Vele märgotasõ, et ku tulõvigun võimalik, tulõssi nä külh perises Setomaalõ elämä.

  A kas säändsest mõttõst asja saa, tuu man om tähtsä ka tuu, kohe poolõ pere kiskma nakkas – parhilla vellil viil pereht olõ-i.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  Põlva kandih om parasjago pall'o ettevõtlikkõ inemiisi!

  Aokiränik Kivioru Kristo nent, et tegejit lövvüs ka pääliinast vällän. (Äripäev)


   
   Uma Lehe sõbõr!