Nummõr' 310
Piimäkuu 3. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 • Pääleht
   
 • Mõnistõ muusõumin saa nätä kirävarra
 • Uudissõ
   
 • Lepistü kooli mano panti mälestüskivi
 •  
 • Võrokõsõ pink Linnundusmuusõumin
 •  
 • «Mino Võromaa» võistlusõ parõmba tüü saiva raamatuhe
 •  
 • Koduvere Jolan Henriette: hääst mõttõst saa hää kirätüü
 •  
 • Avvokiri keelepesärühmä iist
 • Märgotus
   
 • Aiatarkus tulõ kasus
 •  
 • Mõts om inemise sõbõr
 •  
 • Kuis Räpinähe aianduskuul sai
 • Elo
   
 • Mehe, hoitkõ «saadana sigitise» iist!
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tulviste Hele (kural) ja Sarvõ Pille-Riin kutsva Mehkamaa kiränigest inämb teedä saama.
  Harju Ülle pilt
   
  Mõnistõ muusõumin saa nätä kirävarra
   
  Mõnistõ muusõumin om uma kandi kirävara näütüs, 20.06. tulõ Mehkamaa kiränige päiv.

  «Oodami elävit kiränikke kõnõlõma umast elost ja loomingust, tõisist omma oodõdu kõnõlõma näide sugulasõ,» ütel muusõumi tegemiisi kõrraldaja Sarvõ Pille-Riin. «Juttu tulõ tuust kah, kuis kiräinemise umavahel köüdedü ja sugulasõ omma – seo om olnu väiku kinnine kant ja kõik omma koskilt otsast sugulasõ.»

  «Muusõumiüü päälkiri «Üün om tähti» pandsõ mõtlõma ja edimädse huuga tull miilde Kolga Raimondi luulõtus «Ütsik täht»,» selet Mõnistõ muusõumi juhataja Tulviste Hele ettevõtmisõ tagamaad.

  Et timahava sai ka 90 aastakka Mehkamaa kõgõ kuulsamba kirämehe Kolga Raimondi sünnüst, sis saigi muusõumiüüs (17.05.) näütüs tettüs. Päält Sarust peri Kolga loomingu saa nätä viil kümmekunna kiräinemise töid.

  Mõnistõga köüdetüid asjo om kirotanu Krabi kandist peri Põdra Rein. Mõtsavellist om mitu raamatut kirotanu üts tunnõtumpi mõtsavelli Käärmanni Alfred.

  «Kõivupuu Marju rahvakultuuriraamadu miildüse mullõ hindäle kõgõ rohkõmb,» selet Tulviste Hele.

  Esieräline kirämiis oll Karissöödä küläst peri Peltseri Osvald. Timä kirot Vinne ao edeotsan kolmõosalidsõ paksu raamadu elämisest-olõmisõst.

  «Peltser oll laiva pääl määnegi poliittüütäjä ja arvada täl oll sis aigu. Timäl om kirutõt väega täpsele, kes eläsi kurra kätt, kes hääd kätt, mitu last perren oll, kost naanõ peri, mitu lammast ja pinni, mis pini nimi oll,» muheli Hele. «Lukõ om tsipa ikäv, a ku om vaia aoluust midägi teedä saia, sis om õkva õigõ kotus.» Päält tuu omma tiidüsmiihi raamadu matõmaatikast (vele Linnu), mõtsandusõst (Denksi Vello).

  «Mu juurõ omma siin ja tuu om sääne uma asi noid raamatit lukõ,» ütel Pille- Riin, kiä lugi läbi Peltseri raamadu ja om no ette võtnu Põdra Reinu uma.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin