Nummõr' 215
Rehekuu 5. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hää ilm olõ-i kalailm!
 • Uudissõ
   
 • Põdrajaht läts’ vallalõ
 •  
 • Kultuurimärke perrä Tahevalt Lätti
 •  
 • Tsõõriklavvalidsõ: kolmas Uma Pido tulõ viil parõmb!
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 • Märgotus
   
 • Kuuba Rainer: mi võissi inämb vällä paistu!
 • Elo
   
 • Aasta opja vidä naisi mõtsa
 •  
 • Savivuulminõ ja palotaminõ om vanastõ olnu naisi tüü
 • Juhtkiri: Opmisõst
                võit ka
                vanõmb
                inemine
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
   
  Hää ilm olõ-i kalailm!
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Kalapüüdmise võistlusõ kõrraldaja Keldi Igor (kural) nakkas vähätsit kätte saaduid suuri kallu kaaldma, hääd kätt uut uma võiduhavvõ kaaldmist Halliski Evelin. 
    
  Kalamehe kaiva puulpäävä õdagu Vagula järve veeren peris kur’a pilguga ilosat sügüsest päivä – illos ilm tsurksõ nii mõnõlgi mehel är võistlusõ «Vagula Suur Kala 2010».

  «No mis taa läts’, siin kolm tükkü om: kolm väikeist ahunat!» näüdäs’ kotipõhja Parksepä miis Eelmetsa Rein. «Väiksit haugõ sai neli tükkü, sändse heeringä, a nuu visksi tagasi.» 25 aastakka kalamiis olnu Rein hinnas’, et või-olla kuu keskpaigan nakkas kala võtma, ku iks tsipa tuulitsõmb ilm om. Vagulast vällä tõmmatu kats kõgõ suurõmbat haugõ omma täl olnu 5,9kilolidsõ.

  «Null koma null! Olõ-i midägi tetä!» jäi Osola miis Mängli Väino seokõrd kalast peris ilma. Timä 60aastadsõ kalamehekarjääri rekordkala om olnu 8,5kilolinõ haug.

  «Rusigureegli om tuu, et midä halvõmb om hindäl järve pääl olla, toda parõmbalõ saat kalla!» kõnõl’ kalapüüdmise võistlusõ kõrraldaja Keldi Igor. «Ilm oll’ illus, tuu oll’gi viga. Olõssi marutanu, sis olõs kalla kah saanu. Viimädse kala saadi inne lõunat. Õkvalt nigu tuulõkõist tull’, saadi kalla, tuul vakka jäi, oll’ vaikus.»

  Võromaa miihil kriipsõ tsipakõnõ hinge ka tuu, et kats kõgõ suurõmbat kalla (päält kilolidsõ havvõ) püüdse kavvõmbast kandist peri paar: Halliski Evelin ja Ruutsoo Sören. Kokko ai Vagula pääl suuri kallo takan 33 võistlõjat.

  Keldi Igor ütel’, et mehe tuuperäst es pahanda, et naanõ kõgõ suurõmba kala sai: «Esi olli jo mol’o! Kõigil olli ütesugumadsõ võimalusõ.»

  A ku kodosõidus läts’, sis oll’ kalamiihi miil joba hää, selle et päält võistlust visati kõvastõ nall’a ja trüüstmisavvohindu jakku kah pall’odõlõ.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin