Nummõr' 207
Piimakuu 1. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • ETV ots vanalt Võromaalt iloliidsi inemiisi /a>
 •  
 • Leete Kai sai 100 aasta juubõlis näütüse ja filmi
 •  
 • Võrukõsõst naanõ võitsõ autukriitika-võistlusõ
 •  
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Perimüslik latsilaagri Himmastõn
 • Märgotus
   
 • Helgähüsega inemise
 • Elo
   
 • Kirriv ja tsärre Uma Pido
 • Juhtkiri: Olg ola kõrval
  Kiri
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Laulurõõm Indsikurmun
   
  Breidaksi Arved
    
   
  Laulurõõm paistus vällä nii Uma Pido lavastaja Trassi Raivo (hääd kätt) ku ka pidokõrraldaja Ojari Triinu (kesken) ja laulõsäädjä Ripsi Pireti näost 
    
  Põlvan Indsikurmun puulpäävä maaha peetül tõsõl Umal Pidol helgäs’ nii võrokõisi ku küläliisi näost vasta suur laulu- ja tandsurõõm – üttegi vingun näko puupistü rahvast täüs pidoplatsi pääl es näe.

  Võromaa katsa kihlkunna laulja, näide sõbra ja sugulasõ – Indsikurmu laulukaarõ ala kogosi õdagus tubli 3300 lauljat ja vähämbält niisama pall’o päältkaejit. Olg-ola tunnõ oll’ lauljil kimmäs ja Indsikurmu tükse nii suurõlõ hulgalõ inemiisile tsipakõsõ kitsaski jäämä.

  Pääkõrraldaja Ojari Triinu jäi pidoga rahulõ. «Egä asi tüüt’ ja miiskund tekk’ hääd kuuntüüd,» ütel’ tä pühäpäävä Umalõ Lehele. Pido oll’ timä jutu perrä terve võrokeelidse kultuuriruumi pido.

  «Rajoonipiiri meid es piä,» kõrras’ tä jupikõist pidojutust, mille sääd’ kokko laulumiis Kalla Urmas ja rahvalõ kõnõl’ pidomemm Metsuri Marje üten abiliidsi Limbaku Erki ja Otsari Lauliga.

  Joba riidi õdagu Põlva kerikun õnnistamisõga pihta naanu Uma Pido võtsõ timahava joba väikumbat sorti festivali mõõdu. Kas nii oll’gi mõtõld? Ojar selet’, et nädälivaihtusõl olli Põlvan ka (timahava perimüshõngolidsõ) Põlva liina päävä, mis anni Umalõ Pidolõ vunki mano.

  A tuu, kas Uma Pido nakkaski egä katõ aastaga takast tulõma, nigu mõtõ om olnu, olõ-i viil kimmäs. Ojari Triinu selet’, et laulu- ja rahvapido kõrraldaminõ om suur tüü. Umaette rassõ om rahva jaos põnnõv laulukava kokko säädi. Ku pito väega sakõst tetä, või asi ütsipuidsõs kätte minnä ja helehüs kogo ettevõtmisõ ümbre är häädüdä.

  Ojari Triinu lubasi, et suvõ joosul märgitäs vällä ja üteldäs sügüse, kuna tulõvanõ Uma Pido tulõ. Kas sis 2012. aastal vai ildamba.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!