Nummõr' 206
Lehekuu 18. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kunnakoori Umma Pitto
 • Uudissõ
   
 • Juuri vägi Räpinä ja Kääpä katõ noorõ kunstnigu seen
 •  
 • Tulõva savvusanna-raamat ja -päiv
 •  
 • Rahvarõivin Uma Pido rongikäüki!
 •  
 • Sugupuiõ näütüs Põlvan
 • Märgotus
   
 • Uma Pido juhi: närv om iks seen!
 • Elo
   
 • Taivaskoda – Põlva kihlkunna kõgõ vägevämb paik
 •  
 • Pulma 60 aastat tagasi: tapõti vasik ja juudi hans’at
 • Juhtkiri: Ütenkuun Umma Pitto!
  Aholämmi
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kunnakoori Umma Pitto
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Laululusti kunnakoori vidä pitto Vestla Heli (hääd kätt), laulva (häält puult kaiõn) Muruväli Margit, Patrasoni Helju, Kikka Taisi, Kallas Linda, Piirimaa Jaana, Valso Aino, Jõõgre Malle, Laanõ Heli ja Kiudorvi Tiina 
    
  Uma Pido lauluproovi käävä parhilla tävve huuga. Esieränis hoolõga har’otasõ laulmist 16 kunnakuuri – mitte ammõdi poolõst koori, a väiku laulupundikõsõ üte kandi inemiisist, sõprust vai tüükaaslaisist.

  «Lehest loimi, et sääne värk tulõ, võtsõmi julgusõ kokko ja helistimi, et kas mi ka kõlbami,» kõnõl’ Laululusti kunnakoori laulja Laanõ Heli Laheda vallast Vanast-Koiolast.

  Laululust om valla 43aastanõ laulukuur, kon laulva «vähämbält hinge poolõst noorõ» naasõ.

  Umma Pitto laulma taheti tuuperäst, et edimäne pido miildü. «Väega illos oll’ ja haardsõ väega üten,» kitt’ koorijuht Vestla Heli. «Võimsa oll’ ja säält tull’gi plaan, et saasi esi kah kunagi sinnä püüne pääle!» ütel’ Laanõ Heli.

  Laululusti proovi omma kõrra nädälin Tilsi sotsiaalmajan. Laulunaasõ seletivä, et kõik pidolaulu miildüse ja omma selge kah kõik joba. ««Võromaa laulu\'» om häste illos laul, Ilvesse Aapo sõnno pääle,» ütel’ Laanõ Heli vällä uma lemmiklaulu. «Kõnõtraati» nimmati kah.

  Võro keelen om huvitav laulda, arvsi naasõ:näist suurõmba jao kodonõ kiil om võro kiil. Pitto mindäs iks «pidovormin», Põlva kihlkunna naisi rahvarõivin.

  Umma Pitto minejä kunnakoori:

  Tandsurühmä Reilender laulukuur (Ruusa)

  Valga süämesõpru seldsi segäkuur (Valga)

  Ilmanaba lugõmistarõ kunnakuur (Võro)

  Savukunna kuur (Lääne-Virumaa)

  Kunnakuur Sulplasõ (Sulbi)

  Tsiistrinuka kunnakuur (Tsiistri)

  Nopri rõõsk kuur (Kärinä)

  Kunnakuur Ahoalotsõ’ (Võro)

  Parksepä kuulkunnakuur (Parksepä)

  KogoKunnaKuur (Talliin)

  Punamütsikese kunnakuur (Võro)

  Johannese kuul Rosmal (Rosma)

  Munamäe kunna’ (Haani)

  Võro naisiklubi kunnakuur (Võro)

  Rüärääk (Haani)

  Laululust (Vardja)   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!