Nummõr' 196
Joulukuu 15. päiv 2009
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Nigadi-nagadi näärilaat
 • Uudissõ
   
 • Suurõtiimuusõumil om sünnüpäiv
 •  
 • Uma märgutus Rõugõn
 •  
 • Vahtsõnõ välläpanõk 6000 aastaga vannudsõst kunstist
 • Elo
   
 • Seebi-mürgli Osolan
 •  
 • Ku esi verivorstõ tiit, lätt iks terve päiv är
 •  
 • Jutukirotaja saiva kokko Uma Lehe jutuvõistlusõ pidol
 • Märgotus
   
 • Vanast ja vahtsõst
 •  
 • Küläselts või avita vallal ellu jäiä
 • Ruitlase jutt
  Kira
  Perämäne külg
  Kirä Kaasanist
   
  Järgmäne Uma Leht tulõ vällä 12. vahtsõaastakuu pääväl 2010! Lehetoimõndus suuv lugõjilõ ilosat jouluaigu ja hüvvä vahtsõt aastakka!
   
   
  Nigadi-nagadi näärilaat
   
        
   
   
   
        
  Minevä pühäpäävä, 13. joulukuu pääväl tulli Kanepi valla veere pääle Varbusõ muusikamõisa kokko mitmõ käsitüümeistre – verivorstimeistrist savitüümeistrini – Nigadi-nagadi näärilaata pidämä.

  Tomba Anni Hurmi mõisast Järveristi talost (1) möi näärilaada pääl tsialihha ja esitettüt verivorsti.Verivorsti tege tä pia egäst tsiast. Annil om külä pääle ainukõnõ lehm kah. Lihha ostõti laada pääl ja ostõtas ka muido häste – umakandi inemise omma harinu ostma.

  Kaagri külä kunstnik Margna Epp oll’ näütämises vällä toonu hindä kujondõdu rahvuskiräga kaloski (2). Krimmi talo naasõ möivä egäsugutsit villast tettüid asjo (3). Sääl talon tegevä naasõ esi kõkkõ villapügämisest kampsikudamisõni vällä. Pernaanõ Kängsepä Liidia ütel’, et kõgõ parõmbahe läävä parhillatsõl aol kaubas villadsõ suka, selle et nuu omma tarbõ- , mitte iloas’a. Nigadi-nagadi näärilaada vidäjä, koorijuht ja «muusikamõisnik» Lindali Kalev lupa luvva Varbusõlõ mõisamanufaktuuri, miä nakkas avitama käsitüütegijit ja väikeisi tuutjit.

  Harju Ülle

   
   
  Juhtkiri: Esitettü kingitüs om kõgõ parõmb
   
  Parhilla om õkvalt tuu aig, ku inemise puutõ piten juuskva ja kalliilõ inemiisile kingitüisi takan otsva. Tei esiki puutõlõ tsõõri pääle ja kai, et egä midägi ilosat nii väega poodin müvväki-i ja tahaki-i midägi nii väega osta.

  Arvada löüdvä pall’o tõsõ inemise sammamuudu, mink muu peräst joulukuu esitegemise oppusõ nii nõvvõdu omma? Esitett siip, leib, hindä tainast küdsedü pipõrkoogi, esiki verivorst passis jo väega häste kinkmises.

  Egä kingitüs piäki-i jo kimmähe kalli raha iist ostõt olõma, saajalõ om hoobis kallimb tuu kingitüs, mink seen tuu tegijä huult, vaiva ja väke. Rõõmsat esitegemist inne joulu! Hääd vana aastaga lõppu ja parõmbat vahtsõt aastakka!


  Harju Ülle, päätoimõndaja

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!